Manifest

En l ́ADDP hem comprovat en aquests primers anys d’existència que compartir, formar, conèixer-se, i en definitiva, associar-se, ens ha fet més fortes no sols com a col·lectiu si no també com a individus, trencant aquesta barrera invisible que fins ara definia la solitud intrínseca del nostre treball.

Però l ́ADDP es va plantejar també en els seus objectius fundacionals recuperar el respecte i la dignitat professional que el nostre gremi en justícia es mereix, un objectiu que avui dia resulta ser més urgent i necessari que mai.

Continuem considerant que han de reconèixer-se com a valors primordials en el procés de creació d’una campanya, no sols els nostres coneixements tècnics i estètics, sinó també la nostra capacitat d’aportar una personalitat i una visió narrativa única als conceptes creatius generats per les agències. És per tant la nostra missió recordar a tots els actors de la nostra indústria que devaluar la figura de la directora o el director només ha provocat empobrir finalment el propi nivell de qualitat de les campanyes publicitàries creades al nostre país.

Dirigir és, a més, i per obvi que pugui semblar esmentar-ho, una professió.

Una professió que no es limita al rodatge de les nostres produccions, sinó que comença des que se’ns sol·licita un tractament per a participar en l’adjudicació d’un projecte, fins que conclou la nostra implicació en el procés de creació de la peça final. Com a tal, la nostra labor professional implica per definició el respecte, almenys, a les mateixes condicions legals i laborals que s’apliquen amb normalitat en qualsevol gremi, ja siguin del nostre sector o de qualsevol altre.

Des d’aquesta premissa de respecte a la legalitat vigent, que hauria de ser òbvia per a totes les parts implicades,

l ́ADDP està fortament decidida a defensar el reconeixement com a professionals de ple dret per a tots els seus integrants,

oferint assessorament i suport legal i jurídic, en el cas que hagin d’enfrontar-se a condicions laborals que incompleixin el marc legal que ens empara en exercir la nostra professió.

La creació de tractaments i en general tot el procés de concurs dels projectes són elements clau del nostre treball. I continua sent un altre dels objectius bàsics de l ́ ADDP regular aquesta fase de tractament i adjudicació de projectes, aconseguint que sigui efectiva l’aplicació i l’obligat compliment d’un renovat codi de bones pràctiques, i que es recuperin una transparència i una honestedat en el procés que ara són ignorades amb massa freqüència.

I encara que l’experiència en aquests primers anys de l ́ ADDP ens ha demostrat que el necessari procés de canvi serà potser més llarg i complex del que esperàvem, si continuem treballant amb aquesta dedicació, sens dubte podrem aconseguir no sols aquests objectius inicials, sinó també recuperar uns valors que mai degueren perdre’s:

TRANSPARÈNCIA

RESPECTE

RECONEIXEMENT ECONÒMIC

RECONEIXEMENT PROFESSIONAL

Moltes gràcies

Gràcies per donar-nos suport