Manifestua

ADDP gure herrialdeko publizitate-zinemako zuzendarien topaleku gisa sortu zen, gure lanbidearen egoerari buruz taldean hausnartzeko aukera emango zigun plataforma gisa. Lehenengo urte hauetan egiaztatu dugu partekatu, trebatu, ezagutu eta, azken batean, elkartzeak indartsuago egin gaituela, ez bakarrik kolektibo gisa, baita gizabanako gisa ere, eta hautsi egin du orain arte gure lanaren bakardade intrintsekoa definitzen zuen hesi ikusezina.

Baina ADDPk, bere sorrerako helburuetan, gure justizia-gremioak merezi duen errespetua eta duintasun profesionala berreskuratzea ere planteatu zuen, gaur egun inoiz baino premiazkoagoa eta beharrezkoagoa den helburua.

Gure ustez, kanpaina bat sortzeko prozesuan funtsezko baliotzat hartu behar dira, ez bakarrik gure ezagutza tekniko eta estetikoak, baita agentziek sortutako sorkuntza-kontzeptuei nortasuna eta ikuspegi narratibo bakarra emateko gaitasuna ere. Beraz, gure misioa da gure industriako aktore guztiei gogoraraztea zuzendariaren irudia gutxiesteak azkenean gure herrialdean sortutako publizitate-kanpainen kalitate-maila bera pobretzea eragin duela.

Zuzentzea, gainera, lanbide bat da, eta, jakina, aipatu egin dezakeela.

Lanbide hori ez da gure ekoizpenak filmatzera mugatzen, proiektu baten esleipenean parte hartzeko tratamendu bat eskatzen zaigunetik hasi eta azken pieza sortzeko prozesuan dugun inplikazioa amaitu arte baizik. Beraz, gure lan profesionalak, definizioz, edozein gremiotan, dela gure sektorekoak, dela beste edozein sektoretakoak, errespetua eta normaltasunez aplikatzen diren lege- eta lan-baldintza eskatzen du.

Indarrean dagoen legedia errespetatzeko premisa hori kontuan hartuta, tartean diren alde guztiek begi bistakoa izan beharko luketena,

ADDPk erabat erabakita dauka kide guztiak eskubide osoko profesional gisa onartzearen alde egitea,

eta aholkularitza eta laguntza legala eta juridikoa eskaintzea, gure lanbidean aritzeko lege-esparrua betetzen ez duten lan-baldintzei aurre egin behar badiete.

Tratamenduak sortzea eta, oro har, proiektuen lehiaketa-prozesu guztia gure lanaren funtsezko elementuak dira. Eta ADDPren oinarrizko helburuetako bat da, oraindik ere, proiektuak tratatu eta esleitzeko fase hori arautzea. Horrela, jardunbide egokien kode berritua eraginkortasunez aplikatzea eta nahitaez bete behar izatea lortzea, eta prozesuan gardentasuna eta zintzotasuna berreskuratzea; orain maizegi ez baitira kontuan hartzen.

Eta, nahiz eta ADDPren lehen urte hauetako esperientziak erakutsi digun beharrezko aldaketa-prozesua espero genuena baino luzeagoa eta konplexuagoa izango dela, arduraldi horrekin lan egiten jarraitzen badugu, zalantzarik gabe, hasierako helburu horiek ez ezik, inoiz galdu behar ez ziren balioak ere berreskuratu ahal izango ditugu:

GARDENTASUNA

ERRESPETUA

AINTZATESPEN EKONOMIKO

AINTZATESPEN PROFESIONALA

Muchas gracias

Gracias por apoyarnos